Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Nhám dĩa cứng, và dĩa mềm có đế dính, Ersta CHLB Đức | xử lý chà nhám cho công đoạn trước khi sơn hoàn thiện

 

LOẠI: 543 X- Nhám đĩa
Backing X-Cloth
Bonding Resin over resin
Grain Semi-friable Aluminium Oxide
P-Grit 36-24, 16

 

LOẠI: 732 E - Nhám đĩa
Backing E-Paper
Bonding Resin over resin
Grain White Aluminium Oxide
P-Grit 400, 320-24

 

LOẠI: 991 C - Nhám đĩa, waterproof
Backing E-paper
Bonding Resin over resin
Grain Brown Aluminium Oxide
P-Grit 400, 320, 240-60, 40

 

Sản phẩm khác