Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
TÌM HIỂU VỀ GIẤY NHÁM TRÒN NIKKEN DỊCH TỪ TRANG WEB JAPAN

 TÌM HIỂU VỀ GIẤY NHÁM TRÒN NIKKEN DỊCH TỪ TRANG WEB JAPAN

ドライタックペーパー (ノリ式脱着ペーパー)

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/imageTack01.jpg

空とぎ用。目詰まり防止加工品。
のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。

 

品種

基材

砥材

粒度

40

60

80

100

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

1000

1200

1500

2000

DRAD-(R/D)DSN

Dw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAC-(R/D)DSN

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAC-(R/D)DSN

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種内の(R/D)は形状によって、円形D、角形Rとなります。 粒度内★印は製作できないサイズがあります。
製作可能サイズ等は,タックペーパー製作例を参照の上、お問い合わせください。


 

マジックタックペーパー (マジック式脱着ペーパー)

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/imageTack02.jpg

空とぎ用。目詰まり防止加工品。
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。

 

品種

基材

砥材

粒度

40

60

80

100

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

1000

1200

1500

2000

DRAD-(R/D)DS

Dw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAC-(R/D)DS

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAC-(R/D)DS

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHAC-(R/D)DSM

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種内の(R/D)は形状によって、円形D、角形Rとなります。 粒度内★印は製作できないサイズがあります。
製作可能サイズ等は,タックペーパー製作例を参照の上、お問い合わせください。


 

フイルムマジックタックペーパー (マジック式脱着ペーパー)

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/imageTack03.jpg

2Kタイプの塗料のプラサフ研磨に最適なフィルム基材の研磨紙。 
フィルムベースの平滑性と柔軟性が精度の高い仕上げを実現します。 
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。

 

品種

基材

砥材

粒度

40

60

80

100

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

1000

1200

1500

2000

WRAF-DDSM

FILM

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTCF-DDSM

FILM

CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種内の(R/D)は形状によって、円形D、角形Rとなります。 粒度内★印は製作できないサイズがあります。
製作可能サイズ等は,タックペーパー製作例を参照の上、お問い合わせください。


 

ページの先頭にもどる

Description: 日本研紙 タックペーパー作成例

マジックタックペーパー・ドライタックペーパー

定尺ロールサイズ

 

幅(㎜)

長さ(㎜)

マジックタックロール

75


15000

100

115

ただし、ニュータックロール・Pタイプは右記のサイズとなります。

 

粒度

幅(㎜)

長さ(㎜)

ニュータックロール
P
タイプ

80120

75

25000

100

150400

75

40000

100

 

打ち抜き加工例

円形-吸塵穴なしタイプ 75φ100φ115φ125φ145φ150φ 等
その他・・・下記図参照

穴あきサンダーペーパー一覧表

125φHK-D1

75×110HC-R4

95×180HY-R53

95×335HC-R3

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander01.gif
らくらくサンダーNS-125
各メーカー

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander06.gif
らくらくサンダーミニNS-100
コンパクトツール

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander11.gif
フェスト

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander16.gif
コンパクトツール

125φHK-D8

75×150HK-R1

100×180HK-R2M

100×300HJ-R5

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander02.gif
各メーカー

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander07.gif
空研

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander12.gif
空研、名空、信濃

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander17.gif
名空

138φHK-D4

75×155HC-R5

100×180HC-RIM

100×400HJ-R4

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander03.gif
エアーサンダーNZ-125

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander08.gif
コンパクトツール

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander13.gif
コンパクトツール

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander18.gif
空研、名空

150φHK-D2

75×170HC-R2

115×220HK-R3

100×400HN-R2

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander04.gif
各メーカー

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander09.gif
コンパクトツール

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander14.gif
空研、名空、コンパクトツール

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander19.gif
コンパクトツール

150φHY-D52

75×175HM-R2

115×225HF-R60

 

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander05.gif
フェスト

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander10.gif
らくらくサンダーNS-175
らくらくサンダーST-175

Description: http://www.nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander15.gif
フェスト

 

 

 

Giấy tack khô (nori thức giấy giải hấp)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/imageTack01.jpg

Đối với bầu trời cổ tích. Làm tắc nghẽn các sản phẩm phòng chống xử lý. 
Bóc giấy lót bằng giấy công thức keo giải hấp, bạn có thể sử dụng nó để uốn tấm lót bằng da và như thế nào.

 

Giống

Cơ sở vật chất

Mài mòn

Granularity

Bốn mươi

Sáu chục

80

Một trăm

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

Một ngàn

1200

1500

2000

DRAD- (R / D) DSN 

Dw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAC- (R / D) DSN

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAC- (R / D) DSN

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ bởi (R / D) của các hình dạng của các giống chó, nó sẽ là D tròn, vuông R. Các granularity kích thước dấu sức mà không thể được sản xuất. 
sản xuất có thể kích thước và như thế, trên đầu trang của các tài liệu tham khảo tack ví dụ sản xuất giấy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


 

Giấy tack Magic (công thức kỳ diệu giấy giải hấp)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/imageTack02.jpg

Đối với bầu trời cổ tích. Làm tắc nghẽn các sản phẩm phòng chống xử lý. 
Magic giấy công thức giải hấp, tôi bạn có thể dễ dàng trao đổi giấy.

 

Giống

Cơ sở vật chất

Mài mòn

Granularity

Bốn mươi

Sáu chục

80

Một trăm

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

Một ngàn

1200

1500

2000

DRAD- (R / D) DSM

Dw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAC- (R / D) DSM

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAC- (R / D) DSM

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHAC- (R / D) DSM

Cw

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ bởi (R / D) của các hình dạng của các giống chó, nó sẽ là D tròn, vuông R. Các granularity kích thước dấu sức mà không thể được sản xuất. 
sản xuất có thể kích thước và như thế, trên đầu trang của các tài liệu tham khảo tack ví dụ sản xuất giấy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


 

Giấy tack Film Magic (công thức kỳ diệu giấy giải hấp)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/imageTack03.jpg

Giấy nhám của nền điện ảnh tối ưu cho mồi surfacer đánh bóng 2K loại sơn. 
Êm ái và linh hoạt dựa trên phim để đạt được một kết thúc chính xác cao. 
Magic giấy công thức giải hấp, tôi bạn có thể dễ dàng trao đổi giấy.

 

Giống

Cơ sở vật chất

Mài mòn

Granularity

Bốn mươi

Sáu chục

80

Một trăm

120

150

180

220

240

280

320

360

400

500

600

800

Một ngàn

1200

1500

2000

WRAF-DDSM 

FILM

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTCF-DDSM

FILM

CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ bởi (R / D) của các hình dạng của các giống chó, nó sẽ là D tròn, vuông R. Các granularity kích thước dấu sức mà không thể được sản xuất. 
sản xuất có thể kích thước và như thế, trên đầu trang của các tài liệu tham khảo tack ví dụ sản xuất giấy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


 

Description: Nihon Kenshi tack tạo giấy dụ

Giấy Tuck diệu giấy tack khô

Kích thước cuộn trống

 

Chiều rộng (mm)

Chiều dài (mm)

Magic Tuck cuộn

75


15000

Một trăm

115

※ Tuy nhiên, New Tuck cuộn · P loại là kích thước bên phải.

 

Granularity

Chiều rộng (mm)

Chiều dài (mm)

New Tuck cuộn 
Loại P

# 80-120

75

25000

Một trăm

# 150-400

75

40000

Một trăm

 

Đột dụ

Thông tư - hút bụi lỗ không có loại 75φ, 100φ, 115φ, 125φ, 145φ, 150φ khác giống ... con số dưới đây tham khảo

Đục lỗ tờ danh sách Sấm

125φ (HK-D1)

75 × 110 (HC-R4)

95 × 180 (HY-R53)

95 × 335 (HC-R3)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander01.gif
Easy Sấm NS-125 
Mỗi nhà sản xuất

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander06.gif
Easy Sấm nhỏ NS-100 
Công cụ nhỏ gọn

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander11.gif
Fest

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander16.gif
Công cụ nhỏ gọn

125φ (HK-D8)

75 × 150 (HK-R1)

100 × 180 (HK-R2M)

100 × 300 (HJ-R5)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander02.gif
Mỗi nhà sản xuất

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander07.gif
Sky Research

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander12.gif
Sky Research, tên bầu trời, Shinano

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander17.gif
Tên trời

138φ (HK-D4)

75 × 155 (HC-R5)

100 × 180 (HC-RIM)

100 × 400 (HJ-R4)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander03.gif
Air Sander NZ-125

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander08.gif
Công cụ nhỏ gọn

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander13.gif
Công cụ nhỏ gọn

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander18.gif
Sky Research, tên bầu trời

150φ (HK-D2)

75 × 170 (HC-R2)

115 × 220 (HK-R3)

100 × 400 (HN-R2)

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander04.gif
Mỗi nhà sản xuất

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander09.gif
Công cụ nhỏ gọn

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander14.gif
Sky Research, tên bầu trời, công cụ nhỏ gọn

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander19.gif
Công cụ nhỏ gọn

150φ (HY-D52)

75 × 175 (HM-R2)

115 × 225 (HF-R60)

 

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander05.gif
Fest

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander10.gif
Easy Sấm NS-175 
Easy Sấm ST-175

Description: http://nihonkenshi.co.jp/img/product/tack/sander15.gif
Fest

 

Description: Bookmark and Sharing

Description: In văn bản

 

Sản phẩm khác