Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Các lưỡi răng của lưỡi cưa vòng CHLB Đức

LOẠI RĂNG

RĂNG BÌNH THƯỜNG (N)

 

Các răng bình thường có góc cắt từ 0 °. Nó phù hợp cho vật liệu có hàm lượng cacbon cao (như gang), cho vật liệu có mặt cắt ngang nhỏ và cho các vật có cấu thành mỏng và các loại ống

 

RĂNG HÌNH LƯỠI CÂU (H)

Các răng móc có một góc cắt dương 10 °. Dạng răng này đặc biệt rất thích hợp cho các vật cứng, ống dày và tất cả các vật liệu hợp kim cao cấp

 

RĂNG RP (RP)

Các răng RP có một góc cắt dương 16 °. Do đặc điểm cắt khá linh hoạt, nó phù hợp cho hợp kim cao và đặc biệt thích hợp cho các vật liệu hợp kim và kim loại màu

 

MASTER TOOTH (M)

Các răng Master được dựa trên “a high-low triple chip design” cao thấp được công nhận là một trong những hiệu quả nhất trong kỹ thuật công nghệ cắt. Để phù hợp với nhu cầu của một loạt các hợp kim thép cứng và có kết cấu lạ,nên răng có các góc cắt của cả 10 ° và 16 ° độ

 

Nguồn bản quyền thuộc về cty PQ Việt Nam www.thietbinhapkhau.com. Các lưỡi cưa CHLB Đức đều có hàng số lượng lớn

 

Lưỡi cưa; luoi cua, đĩa cưa, dia cua, đĩa cưa thép, dia cua thep, đĩa cưa thép gió, dia cua thep gio, đĩa cưa HSS, dia cua HSS, Lưỡi cưa HSS, luoi cua HSS,  lưỡi cưa thép, lưỡi cưa thép, lưỡi cưa kim loại, luoi cua kim loại, lưỡi cưa sắt, luoi cua sat, đĩa cưa sắt, dia cua sat, đĩa cưa hơp kim, dia cua hop kim, đĩa cưa mạ titan, dia cua ma titan, đĩa cưa cắt hợp kim cứng, dia cua cat hop kim cung, đĩa cắt hợp kim, dia cat hop kim, đĩa cắt thép, dia cat thep, đĩa cắt thép gió HSS, dia cat thep gio HSS, lưỡi cưa vòng, luoi cua vong, lưỡi cưa vòng cắt inox, lưỡi cưa vòng cắt kim loại, Lưỡi cưa vòng kim cương, luoi cua vong kim cuong, Lưỡi cưa vòng lưỡng kim M42 và M51; luoi cua vong m42, luoi vua vong m51, lưỡi cưa vòng m42, Lưỡi cưa vòng M51; Lưỡi cưa vòng gắn hợp kim cứng; luoi cua vong gan hop kim cung; vật liệu lưỡi cưa, vat lieu  luoi cua; Lưỡi cưa vòng Bi-Alfa cobalt M42; luoi cua vong bimetal; Bi-Alfa Cobalt M42; Rontgen; cưa đặc, cưa thép hình;   Lưởi cưa đĩa PVD TiN; Lưởi cưa đĩa PVD TiAln; Lưởi cưa đĩa PVD TiCn; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim TNT CT; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim Armor CT Black; Lưỡi cưa Lenox LXP; Lưỡi cưa Lenox Classic; Máy cưa vòng mini; lưỡi cưa global saw, lưỡi cưa motoyuki, đĩa cưa  global saw, dia cua global saw, luoi cua global saw, luoi cua motoyuki, luoi cua hợp kim global saw, lưỡi cưa hợp kim global saw; lưỡi cưa vòng lenox, luoi cua vong lenox, luoi cua lenox, cua vong lenox, Cưa vòng lenox; lưỡi cưa vòng kim loại cứng lenox, Lưỡi cưa vòng  starret, luoi cua vong starret, đĩa cưa thép gió

 

  

 

 

Sản phẩm khác