Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa cưa hợp kim, cưa thép cây, thép đúc. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

 

Product Code Number of sawblades
(per package)
Diameter (mm) Kerf (mm) Plate Thickness (mm) Arbor (mm) Number of Teeth
pin holes
Max. use Speed (min-1) Rebar thickness which can be cut (D) Tooth Type Suitable power tool
Number Diameter
(mm)
PCD
(mm)
FD-100
5pcs.
100
1.4
1.2
25(20)
22
3
3.7
36
13,000
Up to D19
Dn

Special machine
Circular saw
anti-dust cover
FD-135A
5pcs.
135
1.4
1.1
22.23
30
1
3.5
40
-
Up to D32
Dn

Special machine
FD-135iS
5pcs.
135
1.6
1.2
22
30
1
5.0
50
-
Up to D32
Dn

Special machine
FD38-135
5pcs.
135
1.6
1.2
24
30
1
4.8
40
-
Up to D38
Dn

Special machine
FD-180
5pcs.
180
2.0
1.6
20
32
-
-
-
5,500
Up to D51
CB-n

Circular saw with dust collector and anti-dust cover
T.C.T saw blade metal cutting machine(Small)
FD51-180
5pcs.
180
2.0
1.6
32
32
1
5.8
48
-
Up to D51
CB-n

Special machine
anti-dust cover
FD-200
1pc.
200
1.8
1.4
31.75
40
1
4.5
65
-
Up to D51
Dn

Special machine
FD-305
1pc.
305
2.0
1.6
25.4
48
-
-
-
1,700
Up to D38
D

T.C.T saw blade metal cutting machine(Low-speed)

*Should not be used with disk grinder and high-speed abrasive cutting machine.

 Lưỡi cưa; luoi cua, đĩa cưa, dia cua, đĩa cưa thép, dia cua thep, đĩa cưa thép gió, dia cua thep gio, đĩa cưa HSS, dia cua HSS, Lưỡi cưa HSS, luoi cua HSS,  lưỡi cưa thép, lưỡi cưa thép, lưỡi cưa kim loại, luoi cua kim loại, lưỡi cưa sắt, luoi cua sat, đĩa cưa sắt, dia cua sat, đĩa cưa hơp kim, dia cua hop kim, đĩa cưa mạ titan, dia cua ma titan, đĩa cưa cắt hợp kim cứng, dia cua cat hop kim cung, đĩa cắt hợp kim, dia cat hop kim, đĩa cắt thép, dia cat thep, đĩa cắt thép gió HSS, dia cat thep gio HSS, lưỡi cưa vòng, luoi cua vong, lưỡi cưa vòng cắt inox, lưỡi cưa vòng cắt kim loại, Lưỡi cưa vòng kim cương, luoi cua vong kim cuong, Lưỡi cưa vòng lưỡng kim M42 và M51; luoi cua vong m42, luoi vua vong m51, lưỡi cưa vòng m42, Lưỡi cưa vòng M51; Lưỡi cưa vòng gắn hợp kim cứng; luoi cua vong gan hop kim cung; vật liệu lưỡi cưa, vat lieu  luoi cua; Lưỡi cưa vòng Bi-Alfa cobalt M42; luoi cua vong bimetal; Bi-Alfa Cobalt M42; Rontgen; cưa đặc, cưa thép hình;   Lưởi cưa đĩa PVD TiN; Lưởi cưa đĩa PVD TiAln; Lưởi cưa đĩa PVD TiCn; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim TNT CT; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim Armor CT Black; Lưỡi cưa Lenox LXP; Lưỡi cưa Lenox Classic; Máy cưa vòng mini; lưỡi cưa global saw, lưỡi cưa motoyuki, đĩa cưa  global saw, dia cua global saw, luoi cua global saw, luoi cua motoyuki, luoi cua hợp kim global saw, lưỡi cưa hợp kim global saw; lưỡi cưa vòng lenox, luoi cua vong lenox, luoi cua lenox, cua vong lenox, Cưa vòng lenox; lưỡi cưa vòng kim loại cứng lenox, Lưỡi cưa vòng  starret, luoi cua vong starret, đĩa cưa thép gió

 

  

 

Sản phẩm khác