Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa cắt nhựa đường, cắt bê tông, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

  Lưỡi cắt đường với khả năng sử dụng chung tốt. Tăng 30% tốc độ cắt.

Mã sản phẩm Đường kính đĩa  Kích thước cắt Cốt gắn (mm) Chổi (mm) Máy phù hợp
Inch Hệ mét (mm) Độ dày (T) Độ cao (W)
GK-10
10"
257
2.6
6.0
27
22
GK-12
12"
317
3.1
6.0
27
-
GK-14
14"
368
3.1
6.0
27
-
GK-16
16"
418
3.2
6.0
27
-
GK-18
18"
469
3.2
6.0
27
-
 
Sản phẩm khác