Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa cưa thép, đĩa cưa hợp chuyên chuyên dụng cho máy tự động CNC. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản

 

Mã sản phẩm Đường kính máy
(mm)
Đường kính cắt
(mm)
Độ dày lưỡi cưa
(mm)
Cốt gắn
(mm)
Số răng Loại răng Lỗ pin Mục đích
Số Đường kính (mm) PCD(mm)
250x2.0x1.7x32x54
250 2.0 1.70 32 54 with Breaker 4 11 63 Kim loại
250x2.0x1.7x32x72
250 2.0 1.70 32 72 with Breaker 4 11 63 Kim loại
260x2.0x1.7x32x76
260 2.0 1.70 32 76 with Breaker 4 11 63 Kim loại
285x2.0x1.7x32x54
285 2.0 1.70 32 54 with Breaker 4 11 63 Kim loại
285x2.0x1.75x40x60
285 2.0 1.75 40 60 with Breaker 4 11 80 Kim loại
285x2.0x1.7x32x72
285 2.0 1.70 32 72 with Breaker 4 11 63 Kim loại
285x2.0x1.7x32x80
285 2.0 1.70 32 80 with Breaker 4 11 63 Kim loại
285x2.0x1.75x40x80
285 2.0 1.75 40 80 with Breaker 4 11 80 Kim loại
360x2.6x2.25x40x60
360 2.6 2.25 40 60 with Breaker 4 11 90 Kim loại
360x2.6x2.25x50x60
360 2.6 2.25 50 60 with Breaker 4 16 80 Kim loại
360x2.6x2.3x50x60
360 2.6 2.30 50 60 with Breaker 4 15 80 Kim loại
360x2.6x2.25x40x80
360 2.6 2.25 40 80 with Breaker 4 11 90 Kim loại
360x2.6x2.25x50x80
360 2.6 2.25 50 80 with Breaker 4 16 80 Kim loại
360x2.6x2.3x50x80
360 2.6 2.30 50 80 with Breaker 4 15 80 Kim loại
360x2.6x2.25x40x100
360 2.6 2.25 40 100 with Breaker 4 11 90 Kim loại
360x2.6x2.25x50x100
360 2.6 2.25 50 100 with Breaker 4 16 80 Kim loại
360x2.6x2.3x50x100
360 2.6 2.30 50 100 with Breaker 4 15 80 Kim loại
360x2.6x2.3x50x120
360 2.6 2.30 50 120 with Breaker 4 15 80 Kim loại
420x2.7x2.3x50x60
420 2.7 2.30 50 60 with Breaker 4 15 80 Kim loại
420x2.7x2.3x50x80
420 2.7 2.30 50 80 with Breaker 4 15 80 Kim loại
420x2.7x2.3x50x100
420 2.7 2.30 50 100 with Breaker 4 15 80 Kim loại
460x2.7x2.3x50x60
460 2.7 2.30 50 60 with Breaker 4 11 90 Kim loại
460x2.7x2.3x50x80
460 2.7 2.30 50 80 with Breaker 4 11 90 Kim loại
460x2.7x2.3x50x100
460 2.7 2.30 50 100 with Breaker 4 11 90 Kim loại
Nếu bạn cần thêm thông tin chẳng hạn như các sản phẩm có sẳn, ngày giao hàng..., xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lưỡi cưa; luoi cua, đĩa cưa, dia cua, đĩa cưa thép, dia cua thep, đĩa cưa thép gió, dia cua thep gio, đĩa cưa HSS, dia cua HSS, Lưỡi cưa HSS, luoi cua HSS,  lưỡi cưa thép, lưỡi cưa thép, lưỡi cưa kim loại, luoi cua kim loại, lưỡi cưa sắt, luoi cua sat, đĩa cưa sắt, dia cua sat, đĩa cưa hơp kim, dia cua hop kim, đĩa cưa mạ titan, dia cua ma titan, đĩa cưa cắt hợp kim cứng, dia cua cat hop kim cung, đĩa cắt hợp kim, dia cat hop kim, đĩa cắt thép, dia cat thep, đĩa cắt thép gió HSS, dia cat thep gio HSS, lưỡi cưa vòng, luoi cua vong, lưỡi cưa vòng cắt inox, lưỡi cưa vòng cắt kim loại, Lưỡi cưa vòng kim cương, luoi cua vong kim cuong, Lưỡi cưa vòng lưỡng kim M42 và M51; luoi cua vong m42, luoi vua vong m51, lưỡi cưa vòng m42, Lưỡi cưa vòng M51; Lưỡi cưa vòng gắn hợp kim cứng; luoi cua vong gan hop kim cung; vật liệu lưỡi cưa, vat lieu  luoi cua; Lưỡi cưa vòng Bi-Alfa cobalt M42; luoi cua vong bimetal; Bi-Alfa Cobalt M42; Rontgen; cưa đặc, cưa thép hình;   Lưởi cưa đĩa PVD TiN; Lưởi cưa đĩa PVD TiAln; Lưởi cưa đĩa PVD TiCn; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim TNT CT; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim Armor CT Black; Lưỡi cưa Lenox LXP; Lưỡi cưa Lenox Classic; Máy cưa vòng mini; lưỡi cưa global saw, lưỡi cưa motoyuki, đĩa cưa  global saw, dia cua global saw, luoi cua global saw, luoi cua motoyuki, luoi cua hợp kim global saw, lưỡi cưa hợp kim global saw; lưỡi cưa vòng lenox, luoi cua vong lenox, luoi cua lenox, cua vong lenox, Cưa vòng lenox; lưỡi cưa vòng kim loại cứng lenox, Lưỡi cưa vòng  starret, luoi cua vong starret, đĩa cưa thép gió

 

  

 

Sản phẩm khác