Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany