Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa cưa hợp kim cắt nhôm, đồng và các kim loại màu khác, đĩa cưa Nhật Bản

 

 

Mã sản phẩm Kích thước đĩa (mm) Kích thước cắt (mm) Độ dày lưỡi cắt (mm) Cốt gắn (mm) Số răng Tốc độ sử dụng tối đa (min-1) Độ dày cắt (mm) Loại răng Máy phù hợp
GA-100E
100 1.6 1.2 20 36
13,000
Up to 3.0 BC
GA-110E
110 1.6 1.2 20 36
13,000
Up to 3.0 BC
GA-125E
125 1.8 1.4 20 40
9,600
Up to 3.0 BC
GA-160E
160 2.0 1.6 20 50
6,000
Up to 3.0 BC
GA-180E
180 2.0 1.6 20 54
5,500
Up to 3.0 BC
GA-190E
190 2.0 1.6 20 60
5,500
Up to 3.0 BC
*Không nên được sử dụng với đĩa mài. 
 
  Đối với kim loại màu:

Cắt nhôm dày và các hợp kim khác

 

Mã sản phẩm Đường kính đĩa (mm) Đường kính cắt (mm) Độ dày lưỡi cưa (mm) Cốt gắn (mm) Số răng Tốc độ sử dụng lớn nhất  (min-1) Loại răng Máy phù hợp
GA-210-80
210 2.2 1.7 25.4 80 5,000 BC
GA-210-100
210 2.2 1.7 25.4 100 5,000 BC
GA-216-80
216 2.2 1.7 25.4 80 5,000 BC
GA-216-100
216 2.2 1.7 25.4 100 5,000 BC
GA-255-80
255 2.4 1.9 25.4 80 4,000 BC
GA-255-100
255 2.4 1.9 25.4 100 4,000 BC
GA-255-120
255 2.4 1.9 25.4 120 4,000 BC
GA-260-80
260 2.4 1.9 25.4 80 4,000 BC
GA-305-100
305 2.8 2.2 25.4 100 4,000 BC
GA-305-120
305 2.8 2.2 25.4 120 4,000 BC
GA-355-100
355 2.8 2.2 25.4 100 3,500 BC
GA-355-120
355 2.8 2.2 25.4 120 3,500 BC
GA-380-100
380 2.8 2.2 25.4 100 3,500 BC
GA-380-120
380 2.8 2.2 25.4 120 3,500 BC
GA-405-100
405 3.0 2.4 25.4 100 3,500 BC
GA-405-120
405 3.0 2.4 25.4 120 3,500 BC
GA-455-100
455 3.0 2.4 25.4 100 3,500 BC
GA-455-120
455 3.0 2.4 25.4 120 3,500 BC
GB-205-80
205 2.8 2.2 25.4 80 5,000 D
GB-255-80
255 2.8 2.2 25.4 80 4,000 D
GB-255-100
255 2.8 2.2 25.4 100 4,000 D
GB-305-100
305 3.0 2.5 25.4 100 4,000 D
GB-355-100
355 3.0 2.5 25.4 100 3,500 D
GB-355-120
355 3.0 2.5 25.4 120 3,500 D
GB-380-100
380 3.0 2.5 25.4 100 3,500 D
GB-380-120
380 3.2 2.5 25.4 120 3,500 D
GB-405-100
405 3.2 2.5 25.4 100 3,500 D
GB-405-120
405 3.2 2.5 25.4 120 3,500 D
GB-455-120
455 3.5 3.0 25.4 120 3,500 D
*Không nên được sử dụng với máy cắt mài mòn tốc độ cao.
 

 

 Cưa tròn có túi hứng bụi và nắp chống bụi  Cưa tròn
 Cưa tròn không dây và máy cưa không dây T.C.T cắt kim loại.  Bàn máy cưa tròn  Bảng trượt cưa tròn
 Máy cưa T.C.T cắt kim loại (nhỏ) Máy cưa T.C.T cắt kim loại ( tốc độ cao)  Máy cưa T.C.T cắt kim loại (tốc độ thấp)

Máy Cắt chống bụi Dao cắt Máy cắt  Đĩa mài Máy cắt bánh xe tốc độ cao  Máy đặc biệt

Lưỡi cưa; luoi cua, đĩa cưa, dia cua, đĩa cưa thép, dia cua thep, đĩa cưa thép gió, dia cua thep gio, đĩa cưa HSS, dia cua HSS, Lưỡi cưa HSS, luoi cua HSS,  lưỡi cưa thép, lưỡi cưa thép, lưỡi cưa kim loại, luoi cua kim loại, lưỡi cưa sắt, luoi cua sat, đĩa cưa sắt, dia cua sat, đĩa cưa hơp kim, dia cua hop kim, đĩa cưa mạ titan, dia cua ma titan, đĩa cưa cắt hợp kim cứng, dia cua cat hop kim cung, đĩa cắt hợp kim, dia cat hop kim, đĩa cắt thép, dia cat thep, đĩa cắt thép gió HSS, dia cat thep gio HSS, lưỡi cưa vòng, luoi cua vong, lưỡi cưa vòng cắt inox, lưỡi cưa vòng cắt kim loại, Lưỡi cưa vòng kim cương, luoi cua vong kim cuong, Lưỡi cưa vòng lưỡng kim M42 và M51; luoi cua vong m42, luoi vua vong m51, lưỡi cưa vòng m42, Lưỡi cưa vòng M51; Lưỡi cưa vòng gắn hợp kim cứng; luoi cua vong gan hop kim cung; vật liệu lưỡi cưa, vat lieu  luoi cua; Lưỡi cưa vòng Bi-Alfa cobalt M42; luoi cua vong bimetal; Bi-Alfa Cobalt M42; Rontgen; cưa đặc, cưa thép hình;   Lưởi cưa đĩa PVD TiN; Lưởi cưa đĩa PVD TiAln; Lưởi cưa đĩa PVD TiCn; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim TNT CT; Lưỡi cưa Lenox Hợp Kim Armor CT Black; Lưỡi cưa Lenox LXP; Lưỡi cưa Lenox Classic; Máy cưa vòng mini; lưỡi cưa global saw, lưỡi cưa motoyuki, đĩa cưa  global saw, dia cua global saw, luoi cua global saw, luoi cua motoyuki, luoi cua hợp kim global saw, lưỡi cưa hợp kim global saw; lưỡi cưa vòng lenox, luoi cua vong lenox, luoi cua lenox, cua vong lenox, Cưa vòng lenox; lưỡi cưa vòng kim loại cứng lenox, Lưỡi cưa vòng  starret, luoi cua vong starret, đĩa cưa thép gió

 

  

 

 

Sản phẩm khác