Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Nhám cuộn, giấy nhám CHLB Đức | xử lý chà nhám cho công đoạn trước khi sơn hoàn thiện

  

LOẠI: 514 C2/D - Nhám cuộn
Backing C/D-Paper
Bonding Special Resin + stearate coated / Special Resin
Grain Semi-friable Aluminium Oxide
P-Grit 800-60, 40

LOẠI: 542 B7/C7 - Nhám cuộn
Backing B/C-Paper
Bonding Resin over resin + dust repellent
Grain Semi-friable Aluminium Oxide
P-Grit 800-60, 40

LOẠI: 641 PF - Nhám cuộn
Backing PF-Cloth
Bonding Resin over resin
Grain Brown Aluminium Oxide
P-Grit 600-40

LOẠI: 691 A - Nhám cuộn, waterproof
Backing A-Paper
Bonding Resin over resin waterproof
Grain Brown Aluminium Oxide
P-Grit 1500-220

LOẠI: 713 B - Nhám cuộn
Backing B-Paper
Bonding Special Resin
Grain White Aluminium Oxide
P-Grit 400, 320-60, 40

LOẠI: 913 B5 - Nhám cuộn
Backing B-Paper
Bonding Special Resin + stearate coated
Grain Silicon Carbide
P-Grit 400, 320-80

LOẠI: 991 A/C - Nhám cuộn, waterproof
Backing A/C-Paper
Bonding Resin over resin waterproof
Grain Silicon Carbide
P-Grit 5000*, 3000*, 2500-60 (* = these grits are not P-graded)

 

 

 

 

 

Ưu điểm, Nên mua lưỡi cưa hợp kim cắt inox thép ở đâu? Công ty PQ là sự lựa chọn tốt nhất. Đường cắt tuyệt đẹp, Không nóng và biến dạng khi cắt, Lưỡi cưa siêu bén, Bền bỉ theo thời gian, Và nhất là an toàn cao về lâu dài,

Sản phẩm khác