Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Giấy nhàm tờ nước, ứng dụng ngành kim loại và ngành ô tô

Ưu điểm: Nhám tờ chà nước, ngành kim loại

D waterproof paper DCCS Silicon Carbide C-Weight Oil based paper
DH waterproof paper DCCS-H Silicon Carbide heavy duty C-Weight Oil based paper.
L waterproof paper LCCS Silicon Carbide C-Weight Latex based flexible paper
LA waterproof paper LACS Aluminum Oxide C-Weight Latex based paper
 
 
Ứng dụng 
 
- Ứng dụng rộng rãi trong ngành gỗ, kim loại.
- Ứng dụng trong ngành ô tô.
- Ứng dụng mài các chi tiết cơ khí trong ngành công nghiệp phụ trợ.
- Ứng dụng trong ngành sơn.
 
Thông số kỹ thuật
 
Type Abrasive
grain
Adhesive Backing Grid
60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 2000
DCCS CC R/R Cw   O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
DCCS-H CC R/R Cw       O O O O O O O O O                
LCCS CC R/R Cw O O O O O O O O O O O O O O   O O O O  
DACS AA R/R Cw       O   O   O   O   O   O   O O      
LACS AA R/R Cw   O O O O O O O O O O O O O   O   O    

Độ hạt Grit

Hộp lớn 250 sheets 500 sheets 1000 sheets
Hộp nhỏ 50 sheets 100 sheets 100 sheets
DCCS   #80 to #220 #240 to #2000
DCCS-H   #120 to #240 #280 to #400
LCCS #60 #80 to #220 #240 to #1200
DACS   #120 to #240 #280 to #1200
LACS   #120 to #220 #240 to #800

 
     

 

 
Ưu điểm, Nên mua lưỡi cưa hợp kim cắt inox thép ở đâu? Công ty PQ là sự lựa chọn tốt nhất. Đường cắt tuyệt đẹp, Không nóng và biến dạng khi cắt, Lưỡi cưa siêu bén, Bền bỉ theo thời gian, Và nhất là an toàn cao về lâu dài,

Sản phẩm khác