Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Giấy nhám đĩa, đĩa mài có đế dính, đĩa hi-pitch paper nhám sankyo, kovax, giấy nhám matador, giấy nhám fuji star, nhám Trizact

Ưu điểm: Giấy nhám có đế dính hi-pitch paper

    Thời gian sử dụng lâu và hoạt động mài rất hiệu quả
- Bề mặt nhám rât phẳng mài rât dễ và đều tay
-  Bề mặt nhám được phủ 1 lớp đặt biệt, ngăn sự tắt nghẽn khi mài.
 
    sharp sanding! More Sanding power!
- Bề mặt dích hoạt động rất hiệu quả va
HN Loại     Hạt  #40 to #400. Không sinh nhiệt trong quá trình mài     
HR Loại     Độ hạt mịn hơn #120.Có thể ứng dụng mài khô hoặc ướt     
HG-S Loại     Sử dụng một hạt mài mạnh và bén và bền. Nó được phủ lớp chống sự tắc nghẽn.     
HG-H Loại     Sử dụng một hạt mài mòn mạnh mẽ và kéo dài lâu hơn. Phủ keo nhiều để độ bền nhám lâu hơn     
Ứng dụng
 
- Ứng dụng rỗng rãi từ kim loại đến gỗ.
 
Thông số kỹ thuật
 
Hi-pitch Paper     Hạt     

Số lượng
      

Shape
    

Size
    

Type
    40     60     80     100     120     150     180     240     320     400     

Small Box
    

Large Box
Disc         

 

50Φ
    HNAD     O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    

100 sheets
    

2000 sheets

 

HRAD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

75Φ
    

 

HNAD
    O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 

 

HRAD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

100Φ
    

 

HNAD
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     

50 sheets
    

#40
to
#100
500 sheets

#120
to
#400
1000 sheets

 

HRAD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

125Φ
    

 

HNAD
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRAD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

150Φ
    

 

HNAD
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRAD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

125Φ
    

 

HNJD
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRJD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

125Φ
    

 

HNWD
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRWD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

150Φ
    

 

HNOD
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HROD
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
Sheet         

 

75mm x 110mm
    

 

HNAS
    O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    100 sheets     1000 sheets

 

HRAS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

75mm x 110mm
    

 

HNCS
    O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 

 

HRCS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

75mm x 170mm
    

 

HNAS
    O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    50 sheets     500 sheets

 

HRAS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

75mm x 170mm
    

 

HNCS
    O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 

 

HRCS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

95mm x 180mm
    

 

HNCS
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRCS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

100mm x 180mm
    

 

HNAS
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRAS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

100mm x 180mm
    

 

HNJS
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRJS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

115mm x 220mm
    

 

HNCS
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HRCS
    
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O
Roll         

 

75mm x 15m
    

 

HNAR
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     1 roll     

10 rolls

 

100mm x 15m
    

 

HNAR
    O     O     O     O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    

5 rolls
 
    
 
    
 
    
 
    O     O     O     O     O     O     

10 rolls

 

115mm x 15m
    

 

HNAR
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     

5 rolls


Hi-pitch Grand Super     Grid     Quantity
      

Shape
    

Size
    

Type
    40     60     80     100     120     150     180     240     320     400     Small Box     Large Box
Disc         

 

125Φ
    

 

HGAD-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     100 sheets     

#40 to
#120
800 sheets

#150 to
1000 sheets

 

HGAD-H
    
 
    O     O     O     O     O     O     O     O     O
    

 

125Φ
    

 

HGJD-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HGJD-H
    
 
    O     O     O     O     O     O     O     O     O
    

 

125Φ
    

 

HGWD-S
    O     O     O     O     O           O     O     O     O

 

HGWD-H
          O     O     O     O     O     O     O     O     O
    

 

150Φ
    

 

HGOD-S
    O     O     O     O     O     
 
    O     O     O     O

 

HGOD-H
          O     O     O     O     O     O     O     O     O
Sheet         

 

75mm x 110mm
    

 

HGAS-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     100 sheets     1000 sheets

 

HGAS-H
    
 
    O     O     
 
    O     O     O     O     O     O
    

 

75mm x 110mm
    

 

HGCS-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     
 

 

HGCS-H
    
 
    O     O     O     O     O     O     O     O     O
    

 

75mm x 175mm
    

 

HGNS-HP
                O                                         
    

 

95mm x 180mm
    

 

HGCS-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HGCS-H
    
 
    O     O     O     O     O     O     O     O     O
    

 

100mm x 180mm
    

 

HGJS-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O

 

HGJS-H
    
 
    O     O     O     O     O     O     O     O     O
    

 

115mm x 220mm
    

 

HGCS-S
    O     O     O     O     O     
 
    O     O     O     
 

 

HGCS-H
    
 
    O     O     
 
    O     
 
    
 
    
 
    
 
    
 
Roll         

 

75mm x 15m
    

 

HGAR-S
    O     O     O     O     O     O     O     O     O     O     1 roll     10 rolls
 

 

Sản phẩm khác