Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Giấy nhám đĩa, đĩa mài có đế dính, đĩa hi-pitch paper | Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám kovax, giấy nhám matador, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn

Ưu điểm: Giấy nhám có đế dính hi-pitch paper

 

Thời gian sử dụng lâu và hoạt động mài rất hiệu quả
- Bề mặt nhám rât phẳng mài rât dễ và đều tay
-  Bề mặt nhám được phủ 1 lớp đặt biệt, ngăn sự tắt nghẽn khi mài.
 
 
Sharp sanding! More Sanding power!
- Bề mặt dích hoạt động rất hiệu quả va

 

HN Loại Hạt  #40 to #400. Không sinh nhiệt trong quá trình mài  
HR Loại Độ hạt mịn hơn #120.Có thể ứng dụng mài khô hoặc ướt  
HG-S Loại Sử dụng một hạt mài mạnh và bén và bền. Nó được phủ lớp chống sự tắc nghẽn.  
HG-H Loại Sử dụng một hạt mài mòn mạnh mẽ và kéo dài lâu hơn. Phủ keo nhiều để độ bền nhám lâu hơn  

Ứng dụng 
 
- Ứng dụng rỗng rãi từ kim loại đến gỗ.
 
Thông số kỹ thuật
 
Hi-pitch Paper Hạt

Số lượng

 

Shape

Size

Type

40 60 80 100 120 150 180 240 320 400

Small Box

Large Box

Disc

 

50Φ

HNAD O O O O
 
 
 
 
 
 

100 sheets

2000 sheets

 

HRAD

 
 
 
 
O O O O O O

 

75Φ

 

HNAD

O O O O
 
 
 
 
 
 

 

HRAD

 
 
 
 
O O O O O O

 

100Φ

 

HNAD

O O O O O O O O O O

50 sheets

#40
to
#100
500 sheets

#120
to
#400
1000 sheets

 

HRAD

 
 
 
 
O O O O O O

 

125Φ

 

HNAD

O O O O O O O O O O

 

HRAD

 
 
 
 
O O O O O O

 

150Φ

 

HNAD

O O O O O O O O O O

 

HRAD

 
 
 
 
O O O O O O

 

125Φ

 

HNJD

O O O O O O O O O O

 

HRJD

 
 
 
 
O O O O O O

 

125Φ

 

HNWD

O O O O O O O O O O

 

HRWD

 
 
 
 
O O O O O O

 

150Φ

 

HNOD

O O O O O O O O O O

 

HROD

 
 
 
 
O O O O O O
Sheet

 

75mm x 110mm

 

HNAS

O O O O
 
 
 
 
 
 
100 sheets 1000 sheets

 

HRAS

 
 
 
 
O O O O O O

 

75mm x 110mm

 

HNCS

O O O O
 
 
 
 
 
 

 

HRCS

 
 
 
 
O O O O O O

 

75mm x 170mm

 

HNAS

O O O O
 
 
 
 
 
 
50 sheets 500 sheets

 

HRAS

 
 
 
 
O O O O O O

 

75mm x 170mm

 

HNCS

O O O O
 
 
 
 
 
 

 

HRCS

 
 
 
 
O O O O O O

 

95mm x 180mm

 

HNCS

O O O O O O O O O O

 

HRCS

 
 
 
 
O O O O O O

 

100mm x 180mm

 

HNAS

O O O O O O O O O O

 

HRAS

 
 
 
 
O O O O O O

 

100mm x 180mm

 

HNJS

O O O O O O O O O O

 

HRJS

 
 
 
 
O O O O O O

 

115mm x 220mm

 

HNCS

O O O O O O O O O O

 

HRCS

 
 
 
 
O O O O O O
Roll

 

75mm x 15m

 

HNAR

O O O O O O O O O O 1 roll

10 rolls

 

100mm x 15m

 

HNAR

O O O O
 
 
 
 
 
 

5 rolls

 
 
 
 
O O O O O O

10 rolls

 

115mm x 15m

 

HNAR

O O O O O O O O O O

5 rollsHi-pitch Grand Super Grid Quantity
 

Shape

Size

Type

40 60 80 100 120 150 180 240 320 400 Small Box Large Box
Disc

 

125Φ

 

HGAD-S

O O O O O O O O O O 100 sheets

#40 to
#120
800 sheets

#150 to

1000 sheets

 

HGAD-H

 
O O O O O O O O O

 

125Φ

 

HGJD-S

O O O O O O O O O O

 

HGJD-H

 
O O O O O O O O O

 

125Φ

 

HGWD-S

O O O O O   O O O O

 

HGWD-H

  O O O O O O O O O

 

150Φ

 

HGOD-S

O O O O O
 
O O O O

 

HGOD-H

  O O O O O O O O O
Sheet

 

75mm x 110mm

 

HGAS-S

O O O O O O O O O O 100 sheets 1000 sheets

 

HGAS-H

 
O O
 
O O O O O O

 

75mm x 110mm

 

HGCS-S

O O O O O O O O O
 

 

HGCS-H

 
O O O O O O O O O

 

75mm x 175mm

 

HGNS-HP

    O              

 

95mm x 180mm

 

HGCS-S

O O O O O O O O O O

 

HGCS-H

 
O O O O O O O O O

 

100mm x 180mm

 

HGJS-S

O O O O O O O O O O

 

HGJS-H

 
O O O O O O O O O

 

115mm x 220mm

 

HGCS-S

O O O O O
 
O O O
 

 

HGCS-H

 
O O
 
O
 
 
 
 
 
Roll

 

75mm x 15m

 

HGAR-S

O O O O O O O O O O 1 roll 10 rolls

 

 

Sản phẩm khác