Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Nhám mỏng micro finishing, mirco film, lapping film, cho ngành cơ khí chính xác

Thông số kỹ thuật

 
Product name
type
Abrasive grain Backing Micron/Grid Shape
0.1 0.5 1 2 3 5 6 9 12 15 20 30 40 60 80 100 Roll Disk Sheet Belt
20000 10000 8000 6000 4000 3000 2500 2000 1500 1000 800 600 400 320 240 120
*Mirror film
MAF
WA 75µ               O   O O O O O O O O O O O
100µ               O   O O O O O O O
125µ               O   O O O O O O O
*Mirror film
MCF
CC 75µ                                 O O O O
100µ               O   O O O O O    
125µ               O   O O O O O    
*Mirror film
SAF
WA 125µ               O   O O O O O O O O O O O
Mirror film 
DAF
WA 100µ               O   O O O O O O O O O O O
Mirror film
DCF
CC 100µ                     O O O O     O O O O
Mirror film
FAF
WA 100µ               O O O O O O O     O O O O
Mirror film
SDF
D 75µ               O O O O O O O     O O O O
Lapping film
LWF
WA 25µ O O O O O O   O O O O O O       O O O  
75µ O O O O O O   O O O O O O      
Lapping film
LGF
GC 75µ     O O O O   O O O   O         O O O  
Lapping film
LCF
CC 25µ           O   O   O   O         O O O  
75µ           O   O   O   O        
Lapping film
LDF
D 25µ O O O O O O   O   O   O         O O O  
75µ O O O O O O O O   O   O        

 

     

 

 
Ưu điểm, Nên mua lưỡi cưa hợp kim cắt inox thép ở đâu? Công ty PQ là sự lựa chọn tốt nhất. Đường cắt tuyệt đẹp, Không nóng và biến dạng khi cắt, Lưỡi cưa siêu bén, Bền bỉ theo thời gian, Và nhất là an toàn cao về lâu dài,

Sản phẩm khác