Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Bánh nỉ bùi nhùi | Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn

Ưu điểm: Bánh nỉ bùi nhùi

Gồm nhiều loại khác nhau đa dạng cho việc ứng dụng:

TAFLON WHEEL

Nỉ đánh bóng không dệt TAFLON WHEEL là loại  vật liệu mài mòn có đặt điểm vải được bọc tròn xung quanh lõi và làm cứng thành một khối.

FLAP WHEEL

Nỉ đánh bóng không dệt TAFLON WHEEL là loại  vật liệu mài mòn có đặt điểm vải cấy xung quanh lõi.

KENMALON LAYERED WHEEL

Nỉ đánh bóng không dệt TAFLON WHEEL là loại  vật liệu mài mòn có đặt điểm vải được nén chặt thành một khối với chất kết dính.

 

 

 
Sản phẩm khác