Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Bùi nhùi tấm Kenmalon - soft pad

 Ưu điểm: Bùi nhùi tấm Kenmalon - soft pad

Là kemalon dạng lớp 2 bên và có lớp xốp bọt biển ở giữa để giữ nước quá trình hoạt động chà nhám sẽ ẩm đều hơn. 2 mặt của kemalon đều có thể sử dụng được.

Ứng dụng 
- Mài và lau sạch sản phẩm
- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm trước khi sơn.
- Sửa các lỗi sơn cho xe ô tô.
- Sửa các lỗi sơn trên bề mặt gỗ
 
Thông số kỹ thuật
 
Kích thước (mm) 150 x 200
Số lượng trong hộp 10 tờ
Số lượng trong thùng 10 tờ x 6 hộp / thùng

Độ hạt Grit

Grade Color Abrasive grain Grit Size Application
F (Fine)   A Relevant to #240 Best making
VF (Very fine)   A Relevant to #400
SF (Super fine)   C Relevant to #600 For solid type coating
UF (Ultra fine)   C Relevant to #1500 For clear coating

 

 

 
Sản phẩm khác