Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Bùi nhùi tấm Kenmalon - Kema | Giấy nhám nhật bản, kemaron,giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn

Ưu điểm: Bùi nhùi tấm Kenmalon - Kema

Bền bỉ, thời gian mài nhanh, tạo ra được bề mặt đồng đều sản phẩm, ít bụi trong quá trình thao tác.

Ứng dụng 
- Mài và lau sạch sản phẩm
- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm trước khi sơn.
- Sửa các lỗi sơn cho xe ô tô.
 
Thông số kỹ thuật
 
Size(mm) Kích thước Số lượng/ hộp
Đóng trong hộp nhỏ 150x230 20 tờ 20 tờ x 3 hộp / thùng
Không đóng trong hộp nhỏ - 50 tờ/ thùng

Độ hạt Grit

60 80 100 120 150 180 240 320 400 600 800 1000 1200
O O O O O O O O O O O O O 
     

 

 

 
Sản phẩm khác