Máy cơ khí CHLB Đức, first-class 100% made in Germany
Đĩa mài nhám, cứng - Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn

Ưu điểm: Đĩa mài nhám cứng

Mài rất bén, dùng để hoàn thiện sản phẩm với hiệu quả sự dụng là cao nhât.

Thích hợp để mài các đường cong và mối hàn hẹp

Ứng dụng 
 
- Mài phá nối hàn và các vị trí hẹp khác
 
Thông số kỹ thuật
 
Type XANS-A1
Grit size rough
Size 90 x 150mm
Quantity in small box 20 sheets

Độ hạt Grit

brasive grain AA ZA
Backing Vulcanized fiber
Cloth Highly strong cloth
Adhesive R/R
Type Specification Grid Size Max. rotation count Quantity
40 60 80 100 120 180 240 320 400
STAR-Z1 Abrasive grain (Z type) screw hole type O O O O           100Φ 13,700rpm 5 external boxes
STAR-Z Abrasive grain (Z type) no screw hole type O O O O          
STAR-A1 Abrasive grain (A type) screw hole type O O O O O   O O O
STAR-A Abrasive grain (A type) no screw hole type O O O O O   O O O
GPED Abrasive grain (A type) no screw hole type O O O O O O O O O 10 external boxes

 
     

 

 
Sản phẩm khác